Tie-Dye Trick

 

เทคนิคการทำเสื้อมัดย้อม

 

 

  1. จับเสื้อเป็นมุมและผูกตรงปลายให้ทั่วตัว รัดแต่มุมให้แน่นด้วยยาง 2วง

  2. หยดสีลง 3 สีต่อมุม โดยใช้ช้อนในการหยดสีในแต่ละปลายของเสื้อ

  3. หยดสีที่ 2 ในส่วนกลางของปลายเสื้อที่มัดไว้ หยดสีที่ 3 ลงบนตัวเสื้อ ปล่อยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง แล้วจึงแกะยางที่รัดออก

edit @ 2 Mar 2010 18:57:58 by teen teen

edit @ 2 Mar 2010 18:58:28 by teen teen

edit @ 2 Mar 2010 19:39:36 by teen teen

edit @ 5 Mar 2010 22:33:50 by teen teen

edit @ 5 Mar 2010 22:35:49 by teen teen

edit @ 5 Mar 2010 22:36:49 by teen teen

edit @ 5 Mar 2010 23:01:49 by teen teen

Comment

Comment:

Tweet